ﺁﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﻣﻘﺮﺭﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

✅پرسش:

ﺁﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﻣﻘﺮﺭﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

✅ پاسخ:

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 3 ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺻﺮﺍﺣﺘﺎً ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺣﺴﺐ ﺩﻻﻟﺖ ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﻋﺪﻡ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ
ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد.

??به تخصصی ترین و کامل ترین کانال دانستنی های حقوق خانواده ما بپیوندید??

https://t.me/Ariyaeyankhanevade

? کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید ?

? آدرس سایت :
www.joudi-lawyer.com

جهت وکالت و مشاوره تخصصی در امور خانواده با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:
☎️ ۰۹۱۹۸۳۴۹۷۰۳
☎️
☎️

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *