آگوست 25, 2020

Placeholder

اگر كسی ماشين خود را به فردي بسپارد و توسط آن فرد اعمال نامشروع صورت گرفته باشد… آیا صاحب ماشین هم مجازات می‌شود؟

✅پرسش: اگر كسی ماشين خود را به فردي بسپارد و توسط آن فرد اعمال نامشروع صورت گرفته باشد… آیا صاحب ماشین هم مجازات می‌شود؟ ✅پاسخ: در پاسخ باید گفت که ... ادامه مطلب

سوال حقوقی

✅ در یک آپارتمان هشت واحدی زندگی می کنم که لوله های آب همسایه طبقه بالا ما نشتی دارد و نشتی آب موجب آسیب به سقف منزل ما شده است، ... ادامه مطلب