آثار صدور چک سفيد امضاء

چک، چک سفید امضا، دسته چک، چک مسافرتی، چک برگشتی، آثار صدور چک سفيد امضاء

آثار صدور چک سفيد امضاء

چک سفید امضاء چکی است که هیچ مبلغ و تاریخی در آن نوشته نشده و فقط به امضاء صادر کننده چک، رسیده است.

چک، چک سفید امضا، دسته چک، چک مسافرتی، چک برگشتی، آثار صدور چک سفيد امضاء

شخصی که در چک صادره خود، تاریخ و مبلغ را نمی نویسد و آنرا به شخص دیگر، می دهد در حقیقت، به دارنده چک، وکالت و اجازه می دهد که به تشخیص خود، هر تاریخ و هر مبلغی را که خواست در چک، بنویسد و اقدام به وصول آن نماید.
چه بسا دارنده چک، اقدام به درج تاریخ یا مبلغی نماید که استحقاق آن را نداشته باشد و سپس چک موصوف را به اشخاص دیگری منتقل نماید و شما را با مدعیانی روبرو کند که در برابر آنها نتوانید دفاع قابل توجهی داشته باشید.

♦️هرگز، چک سفید امضاء صادر نکنید.♦️

چک، چک سفید امضا، دسته چک، چک مسافرتی، چک برگشتی، آثار صدور چک سفيد امضاء

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *