آثار فسخ:

قصد، رضا، اهلیت، فسخ کننده، انحلال قرارداد، فسخ قرارداد، فسخ معامله، شرایط فسخ

آثار فسخ:

اثر فسخ نسبت به آينده است و فسخ موجب مي شود که عقد از زمان انشاي فسخ منحل گرديده و آثار آن قطع شود و اثري نسبت به گذشته ندارد.

قصد، رضا، اهلیت، فسخ کننده، انحلال قرارداد، فسخ قرارداد، فسخ معامله، شرایط فسخبنابراين منافعي که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، بايد مال کسي باشد که به واسطه عقد مالک شده ولي چون نمائات و منافع متصله را نمي توان از مورد معامله جدا کرد، مي گوئيم که منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال کسي است که به واسطه فسخ مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسي است که به واسطه فسخ مالک شده است.

فسخ،جزء حقوق آورده شده و حکم نيست، پس طرفين مي توانند آن را اسقاط کنند.

قصد، رضا، اهلیت، فسخ کننده، انحلال قرارداد، فسخ قرارداد، فسخ معامله، شرایط فسخ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *