آدرس و تلفن ندامتگاه ( زندان ) های تهران:

 

 

زندان / ندامتگاه                                                   اطلاعات

 

زندان / ندامتگاه مرکزی تهران ( فشافویه )
تهران – جاده قديم قم – پليس راه حسن آباد – جاده چرمشهر – كيلومتر ۵ – شهرك صنعتي بيجين – مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
تلفن ۴ – ۵۶۲۵۸۰۱۰ و ۹ – ۵۶۲۵۸۰۵۰ و ۵۶۲۵۸۰۶۱

 


 

زندان / ندامتگاه اوین

تهران – اوين – خيابان شهيد كچويي 

تلفن ۲۲۴۳۰۰۱۴

 


 

زندان / ندامتگاه شهر ری

قرچك 

تلفن ۳۶۱۲۰۳۰۸ و ۵ – ۳۶۱۲۸۱۱۴ و ۳۶۱۲۱۰۴۰

 


 

زندان / ندامتگاه خورین

ورامين 

تلفن ۳۶۷۷۶۰۰۰

آدرس زندان تهران


 

زندان / ندامتگاه دماوند

دماوند 

تلفن ۷ – ۷۶۳۹۲۱۲۳

بهترین وکیل تهران


 

زندان / ندامتگاه دماوند سربندان

سربندان 

تلفن ۴ – ۷۶۳۹۲۰۷۰

بهترین وکیل پایه یک دادگستری


 

زندان / ندامتگاه رجایی شهر

کرج رجایی شهر بلوار موذن 

تلفن ۰۲۶۳۴۴۱۱۰۵۰

آدرس ندامتگاه


 

زندان / ندامتگاه فردیس

فردیس کرج حسین آباد راه آهن 

تلفن  ۰۲۶۳۶۷۷۳۴۵۵

تلفن ندامتگاه   بهترین وکیل پایه یک دادگستری


 

زندان / ندامتگاه کرج

کرج جاده قزل حصار روبه روی پادگان چمران 

تلفن  ۰۲۶۳۳۲۶۵۹۱

 


ادرس بازداشتگاه

زندان / ندامتگاه قزل حصار

کرج ،مهرشهر انتهای کیانشهر جاده قزل حصار 

تلفن  ۰۲۶۳۳۲۶۵۰۵۳

تلفن بازداشتگاه


 

کانون اصلاح و تربیت

بزرگراه کاشانی شهرزیبا روبه روی میدان الغدیر 

تلفن ۴۴۶۰۸۷۲۱