آدرس و تلفن آگاهی های تهران:

ادرس پایگاه فاتب | اگاهی شاپور | ادرس اگاهی تهران | تلفن اگاهی یکم | ادرس اگاهی دوم | پایگاه اداره آگاهی | آگاهی | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل دادگستری تهران | دفتر وکالت | بهترین وکیل تهران | بهترین وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی | مشاوره حقوقی واتساپ

آگاهی                                   مشخصات
پایگاه یکم اداره آگاهی

خیابان نیاوران، سه راه یاسر

۲۲۲۹۲۰۱۳


پایگاه دوم اداره آگاهی

خیابان زنجان شمالی، بالاتر از تقاطع مستعاینه غربی

۶۶۰۸۵۶۴۶


پایگاه سوم اداره آگاهی

خیابان خرمشهر، خیابان عشقیار، میدان نیلوفر

۸۸۵۰۵۷۵۳


پایگاه چهارم اداره آگاهی

سید خندان، خیابان ابوذر غفاری

۲۲۸۶۵۷۵۷

۲۲۸۶۱۰۴۲


پایگاه پنجم اداره آگاهی

خیابان وحدت اسلامی، پایین تر از چهارراه مولوی

۵۱۰۵۵۴۶۴-۵


پایگاه ششم اداره آگاهی

میدان خراسان، خیابان خاوران، ابتدای بهشت

۳۳۱۹۹۰۹۹

۳۳۱۹۰۰۰۳-۴


پایگاه هفتم اداره آگاهی

میدان ۱۵ خرداد

۳۳۹۷۲۹۲۷

۳۳۱۱۷۳۴۳


پایگاه هشتم اداره آگاهی (فاتب)

میدان حر، خیابان ۱۲ فروردین

۶۶۴۶۹۸۵۱


پایگاه نهم اداره آگاهی

شهرری، پشت حرم حضرت عبدالعظیم خیابان آستانه

تلفن : ۵۵۹۰۵۶۵۳