آیا برای اثبات زنا احتیاج به آزمایش DNA هست ؟

آزمایش، آزمایشات ژنتیک، آزمایشDNA، اثبات زنا، اتهام زنا، آیا برای اثبات زنا احتیاج به آزمایش DNA هست ؟

آیا برای اثبات زنا احتیاج به آزمایش DNA هست ؟

آزمایش، آزمایشات ژنتیک، آزمایشDNA، اثبات زنا، اتهام زنا، آیا برای اثبات زنا احتیاج به آزمایش DNA هست ؟

چنانچه بر اساس آزمایشات ژنتیک مشخص شود فرزند٬ متعلق به زوج نمی باشد ٬ زوج می تواند پیگیر نفی نسب باشد و طرح شکواییه زنا بطرفیت زوجه به جایی نخواهد رسید!!!
چرا که اثبات اتهام زنا ٬نیاز به ادله ای دارد که آزمایشDNA جزء آن نیست !!!!

آزمایش، آزمایشات ژنتیک، آزمایشDNA، اثبات زنا، اتهام زنا، آیا برای اثبات زنا احتیاج به آزمایش DNA هست ؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *