آیا تغییر در نمای خارجی آپارتمان و یا نصب هر نوع شیئی در نمای خارجی آپارتمان منع قانونی ندارد؟

نمای بیرونی ساختمان، تغییر نمای ساختمان، نمای غیرمتعارف آپارتمان ، نصب هر نوع شیئی در نمای ساختمان، قانون تملک آپارتمان ، آیا تغییر در نمای خارجی آپارتمان و یا نصب هر نوع شیئی در نمای خارجی آپارتمان منع قانونی ندارد؟

آیا تغییر در نمای خارجی آپارتمان و یا نصب هر نوع شیئی در نمای خارجی آپارتمان منع قانونی ندارد؟

منظور از نمای خارجی ساختمان تنها نمای کلی بیرونی که مشرف به خیابان یا کوچه است، نیست بلکه هر آن‌چه در خارج از قسمتهای اختصاصی آپارتمانها باشد، به عنوان نمای خارجی ساختمان محسوب می‌شود. به عنوان مثال، علاوه بر نمای بیرونی واقع در خیابان، نمای داخلی مشرف به حیاط یا راه پله و دیگر قسمتها را نیز نمای خارجی ساختمان می‌گویند. به همین جهت کسی نمی‌تواند به این بهانه که «پنجره آپارتمان متعلق به خودم است» آن را با پنجره غیرمشابه پنجره‌های دیگر واحدها تعویض و یا با قراردادن اشیاء و وسایل غیرمتعارف مثل پهن کردن رخت و لباس در تراس یا نصب و آویختن بَنِر یا حصیرهایی که به جلوه و نمای ساختمان لطمه می‌زند و چشم انداز آن را به صورت کَریه در می‌آورد، به عنوان تجاوز به نمای ساختمان تلقی می‌شود که باید از آن خودداری گردد. همچنین هست در ارتباط با درب ورودی آپارتمان که مشرف به راه‌پله ساختمان و در مرئی و منظر دیگران می‌باشد.

نمای بیرونی ساختمان، تغییر نمای ساختمان، نمای غیرمتعارف آپارتمان ، نصب هر نوع شیئی در نمای ساختمان، قانون تملک آپارتمان ، آیا تغییر در نمای خارجی آپارتمان و یا نصب هر نوع شیئی در نمای خارجی آپارتمان منع قانونی ندارد؟

در این رابطه ماده9 قانون تملک آپارتمانها می‌گوید: «… هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در‌قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند.»

ابتدا باید مدیر مجموعه، شفاهاً یا طی اظهارنامه رسمی به مالک متخلف تذکر دهد. در صورتی که مالک یاد شده همچنان بر این عمل خود مصّر باشد، مدیر مجتمع مکلف است با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی، او را وادار به رفع مزاحمت و اعاده به وضع سابق نماید.

نمای بیرونی ساختمان، تغییر نمای ساختمان، نمای غیرمتعارف آپارتمان ، نصب هر نوع شیئی در نمای ساختمان، قانون تملک آپارتمان ، آیا تغییر در نمای خارجی آپارتمان و یا نصب هر نوع شیئی در نمای خارجی آپارتمان منع قانونی ندارد؟

دادگاه نیز با بررسی موضوع و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، در صورتی که تخلف مالک آپارتمان را احراز کند، مالک مزبور را محکوم به قلع و یا رفع حالت غیر متعارف و اعاده به وضع سابق می‌نماید.

اگر موضوع جنبه فوریت داشته باشد، مدیر مجموعه می‌تواند تا قبل از رسیدگی دادگاه که ممکن است چندین ماه به طول انجامد، از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *