آیا در صورت اثبات زنا یا رابطه نامشروع، باز به زوجه مهریه تعلق می گیرد؟

مهریه رابطه نامشروع زناکار خیانتکار زوجه مهریه زوجه مهریه زن خیانتکار آیا در صورت اثبات زنا یا رابطه نامشروع، باز به زوجه مهریه تعلق می گیرد؟

آیا در صورت اثبات زنا یا رابطه نامشروع، باز به زوجه مهریه تعلق می گیرد؟

مهریه رابطه نامشروع زناکار خیانتکار زوجه مهریه زوجه مهریه زن خیانتکار آیا در صورت اثبات زنا یا رابطه نامشروع، باز به زوجه مهریه تعلق می گیرد؟
از آنجائیکه مهریه حق زوجه می باشد و ارتباطی به اثبات رابطه نامشروع و زنا ندارد لذا در صورت اثبات زنا و رابطه نامشروع نیز زوجه مستحق مهریه می باشد.

مهریه رابطه نامشروع زناکار خیانتکار زوجه مهریه زوجه مهریه زن خیانتکار آیا در صورت اثبات زنا یا رابطه نامشروع، باز به زوجه مهریه تعلق می گیرد؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *