آیا دفاتر ثبت ازدواج می توانند ازدواج دختری را که اجازه پدر و یا جد پدری را ندارد ثبت کنند؟

باکره،ازدواج دختر باکره، اجازه پدر در ازدواج، وعده در ازدواج،صیغه، مهریه، وعده در ازدواج، علقه زوجیت، آیا دفاتر ثبت ازدواج می توانند ازدواج دختری را که اجازه پدر و یا جد پدری را ندارد ثبت کنند؟

آیا دفاتر ثبت ازدواج می توانند ازدواج دختری را که اجازه پدر و یا جد پدری را ندارد ثبت کنند؟

باکره،ازدواج دختر باکره، اجازه پدر در ازدواج، وعده در ازدواج،صیغه، مهریه، وعده در ازدواج، علقه زوجیت، آیا دفاتر ثبت ازدواج می توانند ازدواج دختری را که اجازه پدر و یا جد پدری را ندارد ثبت کنند؟به طور کلی دفاتر ثبت ازدواج نمي توانند ازدواج دختري را که اجازه پدر یا جد پدری را ندارد ثبت کنند و اذن پدر یا جد پدری براي ازدواج دختر باکره لازم است و دلیل آن بر این اساس است که اجازه پدر یا جد پدری براي ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *