آیا وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت می کند؟

ازدواج، وعده در ازدواج،صیغه، مهریه، وعده در ازدواج، علقه زوجیت، آیا وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت می کند؟

آیا وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت می کند؟

نکاح با اجرای صیغه تحقّق می یابد و قبل از آن هیچ نوع علقه زوجیت و رابطه بین طرفین بوجود نمی آید، هر چند که زوجین یا خویشان آنها برای مهریه به توافق رسیده باشند.

ازدواج، وعده در ازدواج،صیغه، مهریه، وعده در ازدواج، علقه زوجیت، آیا وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت می کند؟

لذا «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیّت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.

بنابراین هریک از زن ومرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند ازوصلت امتناع کند وطرف دیگر نمی تواندبه هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت،مطالبه خسارتی نماید».

ازدواج، وعده در ازدواج،صیغه، مهریه، وعده در ازدواج، علقه زوجیت، آیا وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت می کند؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *