افراز و تقسیم و انواع آن از منظر قانونی چیست؟

افراز و تقسیم و انواع آن از منظر قانونی چیست؟

افراز و تقسیم عبارت است از جدا نمودن سهم مشاع شرکاء از یکدیگر، به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنها.

افراز و تقسیم عبارت است از جدا نمودن سهم مشاع شرکاء از یکدیگر، به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنها.

❇️برای مثال:

الف 1 دانگ و ب 5 دانگ از یک قطعه زمین را در مالکیت دارند. حال اگر الف بخواهد سهم یک دانگ خود را از زمین جدا کند و سهم خود را در تصرف داشته باشد و سهم وی از حال اشاعه خارج شود، به این عمل، افراز می‌گویند.

افراز و تقسیم عبارت است از جدا نمودن سهم مشاع شرکاء از یکدیگر، به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنها.

❇️افراز را به دو دسته تقسیم نموده‌اند:

❇️افراز اجباری:

یعنی افراز مال به موجب حکم دادگاه (یا تصمیم اداره‌ی ثبت) که شرکا را مجبور به قبول قسمت مال مشاع می‌کند.

❇️افراز به تراضی:

افرازی است که شرکا به دلخواه خود انجام می‌دهند.

دعوی افراز به وسیله‌ی یک یا چند مالک مشاعی علیه یک یا چند مالک مشاعی دیگر، به عمل می‌آید. نکته‌ی مهم این که در عمل افراز، کلیه‌ی مالکین مشاعی باید به صورت خواهان یا خوانده دخالت داشته باشند و در جریان خواسته و عملیات اجرایی قرار گیرند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *