ایا پدر میتواند به دختر خود ارث ندهد ؟درصورت ندادن ارث چگونه میتوان حق خود را از او گرفت ؟

سهم الارث ورثه وراث حکم فروش انتقال مال غیر فروش سهم الارث سایر ورثه حکم فروش سهم الارث سایر ورثه بدون اجازه آنها چیست؟

ایا پدر میتواند به دختر خود ارث ندهد ؟درصورت ندادن ارث چگونه میتوان حق خود را از او گرفت ؟

سهم الارث، ورثه، وراث، حکم فروش، انتقال مال غیر، فروش سهم الارث، سایر ورثه، ایا پدر میتواند به دختر خود ارث ندهد؟ درصورت ندادن ارث چگونه میتوان حق خود را از او گرفت؟

پدر نمی تواند فرزند خود را از ارث محروم کند اما می تواند زمانی که در قید حیات است اموال خود را به هر کسی که مایل باشد منتقل کند .

اگر پدر در زمان حیات فرزند خود را از ارث محروم کرده است و سپس فوت نماید این سخن ارزش قانونی ندارد.

پدر در مورد وصیت بر اموال هم نمی تواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند و مازاد بر یک سوم منوط به اجازه وراث است .سهم الارث ورثه وراث حکم فروش انتقال مال غیر فروش سهم الارث سایر ورثه حکم فروش سهم الارث سایر ورثه بدون اجازه آنها چیست؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *