بهترین راه کار برای خروج زن از کشور چیست؟

گذرنامه ، پاسپورت، خروج از کشور، زنان متاهل، شوهر، اجازه شوهر، ممنوع الخروج، بهترین راه کار برای خروج زن از کشور چیست؟خروج ممنوع الخروج گذرنامه

بهترین راه کار برای خروج زن از کشور چیست؟

همانطور که می دانید، زنان متاهل با اجازه کتبی شوهر خود میتوانند از کشور خارج شوند. اجازه خروج ممنوع الخروج گذرنامه

گذرنامه ، پاسپورت، خروج از کشور، زنان متاهل، شوهر، اجازه شوهر، ممنوع الخروج، بهترین راه کار برای خروج زن از کشور چیست؟

اما در بعضی مواقع با مشکل عدم رضایت شوهر مواجه می گردند هر چند گذرنامه داشته باشند زیرا شوهر در هر زمان که بخواهد از اجازه خود منصرف شود می تواند با مراجعه به پلیس گذرنامه نسبت به ممنوع الخروجی همسرش اقدام نماید در این صورت گذرنامه خانم ضبط می شود اما بهترین راه کار این است که با استفاده از شرایط ضمن عقد ازدواج یا اخذ وکالتنامه بعد از عقد ازدواج، زن برای خروج از کشور با مشکلی خاصی مواجه نخواهد شد.

گذرنامه ، پاسپورت، خروج از کشور، زنان متاهل، شوهر، اجازه شوهر، ممنوع الخروج، بهترین راه کار برای خروج زن از کشور چیست؟


حدود اختیارات وکیل :

اعتراض به رأی بدوی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حق مصالحه و سازش،اجازه خروج ممنوع الخروج گذرنامه

جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً،مصدق و کارشناس، خسارت، استرداد دعوا و دادخواست، ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه، قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل،

اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه، اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود

حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق .اجازه خروج ممنوع الخروج گذرنامه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *