تعریف قانونی چک :

چک، چک سفید امضا، دسته چک، چک مسافرتی، چک برگشتی، آثار صدور چک سفيد امضاء

تعریف قانونی چک :

چک یک سند تجاری است که قانون گذار برای سرعت دادن به امور تجاری مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته است و از طرفی برای برخورداری از این مزایا رعایت تشریفات و نکاتی را درخصوص آن ضرورری می داند.

چک، چک سفید امضا، دسته چک، چک مسافرتی، چک برگشتی، آثار صدور چک سفيد امضاء برابر قانون، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده کل یا قسمتی از وجهی را که نزد بانک دارد، به دیگری واگذار می کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *