حکم فروش سهم الارث سایر ورثه بدون اجازه آنها چیست؟

سهم الارث ورثه وراث حکم فروش انتقال مال غیر فروش سهم الارث سایر ورثه حکم فروش سهم الارث سایر ورثه بدون اجازه آنها چیست؟

حکم فروش سهم الارث سایر ورثه بدون اجازه آنها چیست؟ سهم الارث ورثه ارث

فروش سهم الارث سایر ورثه بدو ن اجازه آنها مصداق بارز جرم انتقال مال غیر است و این انتقال باطل بوده و رد مال ندارد و در این زمینه نظر اعضای محترم کانال را به صادره رأی دادگاه معطوف می داریم:
تاريخ راى نهايى: ١٣٩٢/٨/٢٥
شماره راى نهايى:   ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٢١٠٠٨٢٩

سهم الارث ورثه وراث حکم فروش انتقال مال غیر فروش سهم الارث سایر ورثه حکم فروش سهم الارث سایر ورثه بدون اجازه آنها چیست؟رای بدوی: سهم الارث ورثه ارث

در خصوص اتهام آقای م.س. فرزند ب.، 82 ساله، اهل شهریار و ساکن تهران و آزاد به قید کفالت با وکالت آقای م.ج. کارآموز وکالت دادگستری مبنی بر انتقال مال غیر نسبت به سهم شاکی آقای م.س. از یک قطعه زمین به متراژ 1600 مترمربع از سهم‌الارث مادری ایشان (به میزان یک دهم از زمین مذکور معادل سهم شاکی از سهم که پدر ایشان از زمین موصوف به‌عنوان ارثیه همسرش داشته است)، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و نظر به شکایت شاکی، ملاحظه اسناد و مدارک مربـوط به مالکیت زمین مذکور و اظهار و اقرار متهم به این امر که زمین مذکور به شاکی نیز تعلق داشته است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری ایشان را محرز دانسته، لذا با توجه به فروش زمین مذکور به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و لحاظ سهم شاکی از آن زمین به میزان یک دهم آن حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل مال برده شده صادر و اعلام می‌گردد و راجع به رد مال نیز با توجه به اینکه اساساً معامله انجام شده نسبت به سهم شاکی از زمین مورد اختلاف معامله باطل و بلااثر بوده و بیع خاصه بوده که اثری در تملک ندارد و بنابراین اساساً مالی از شاکی برده نشده است که دادگاه حکم به رد آن صادر کند، لذا در این قسمت دادگاه خود را مواجه با تکلیفی نمی‌داند. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
? شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم  سهم الارث ورثه ارث

سهم الارث ورثه وراث حکم فروش انتقال مال غیر فروش سهم الارث سایر ورثه حکم فروش سهم الارث سایر ورثه بدون اجازه آنها چیست؟

رای دادگاه تجدیدنظر:

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از م.س. از دادنامه شماره 700446 مورخه 28/3/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم که به موجب آن مشارالیه به اتهام فروش مال غیر محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است، لیکن با توجه به اینکه کل زمین به مبلغ پانزده میلیون تومان فروخته شده و سهم شاکی یک دهم از ملک بوده که ارزش آن یک و نیم میلیون تومان از ثمن است، لذا بـا اصـلاح جـزای نقـدی بـه مبلـغ یـک و نیـم میلیـون تومـان نهایتـاً ضمـن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه سهم الارث ورثه ارث

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *