در صورتی که پدر قصد خروج از کشور همراه فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص مذکور در ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده حق ممنوع­ الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟

خانواده، قانون حمایت از خانواده، گذرنامه، قانون گذرنامه، سن بلوغ، با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در خصوص اشخاص مذکور بالاتر از سن بلوغ تا سن ۱۸ سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟

در صورتی که پدر قصد خروج از کشور همراه فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص مذکور در ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده حق ممنوع­ الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟ ممنوع الخروج حضانت دادگاه 

خانواده، طلاق، مهریه، پرداخت مهریه، وصول مهریه، سند ازدواج، توقیف اموال، توقیف اموال شوهر، ممنوع الخروج، ممنوع الخروج کردن شوهر، ممنوع الخروج کردن شوهر به چه صورت است؟
مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده دار حضانت فرزند است، می تواند نسبت به ممنوع الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید. ممنوع الخروج حضانت دادگاه 


حدود اختیارات وکیل :

اعتراض به رأی بدوی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حق مصالحه و سازش،

جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً،مصدق و کارشناس، خسارت، استرداد دعوا و دادخواست، ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه، قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل،

اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه، اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود

حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *