سقط جنین در ماههای حرام موجب تغلیظ دیه می گردد یا نه ؟

سقط، جنین، قتل نفس، قصاص، جنایت، دیه، قتل عمدی، حکم تغلیظ ،پیدایش روح، عدم امکان قصاص، سقط جنین، آیا سقط جنین در ماههای حرام موجب تغلیظ دیه می گردد یا نه؟

سقط جنین در ماههای حرام موجب تغلیظ دیه می گردد یا نه؟

سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است.

سقط، جنین، قتل نفس، قصاص، جنایت، دیه، قتل عمدی، حکم تغلیظ ،پیدایش روح، عدم امکان قصاص، سقط جنین، آیا سقط جنین در ماههای حرام موجب تغلیظ دیه می گردد یا نه؟

تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است.

در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت میشود نیز این حکم جاری است.

سقط، جنین، قتل نفس، قصاص، جنایت، دیه، قتل عمدی، حکم تغلیظ ،پیدایش روح، عدم امکان قصاص، سقط جنین، آیا سقط جنین در ماههای حرام موجب تغلیظ دیه می گردد یا نه؟

ماده ۵۵۷ تصریح می‌کند: تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *