ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج چیست؟

ازدواج، فریب در ازدواج، تدلیس در ازدواج، تدلیس، طلاق ، ازدواج ، قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج چیست؟

ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج چیست؟تدلیس ازدواج فریب کیفری

ازدواج، فریب در ازدواج، تدلیس در ازدواج، تدلیس، طلاق ، ازدواج ، قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج چیست؟

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.تدلیس ازدواج فریب کیفری

ازدواج، فریب در ازدواج، تدلیس در ازدواج، تدلیس، طلاق ، ازدواج ، قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج چیست؟


حدود اختیارات وکیل :

اعتراض به رأی بدوی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حق مصالحه و سازش،

جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً،مصدق و کارشناس، خسارت، استرداد دعوا و دادخواست، ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه، قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل،

اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه، اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود

حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *