عناوین دعاوی امور حسبی – لیست دعاوی امور حسبی

عناوین دعاوی امور حسبی ( لیست دعاوی امور حسبی ) عبارتند از:

مهمترین خدمات دفتر وکالت ما در دعاوی امور حسبی:

 

 • ابطال و فوت و رفع آن از اسناد سجلی ثبت احوال
 • درخواست تغییر تاریخ تولد کمتراز پنج سال
 • درخواست تغییر نام و نام خانوادگی
 • تقسیم ترکه،تحدید و مهر موم ترکه
 • تعیین سرپرست برای کودکان بی سرپرست
 • الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه
 • رسیدگی به اشتباهات اسناد سجلی
 • تقسیم ترکه اگر راجع به اموال ادعای مالکیت گردد و در مالکیت مورث حین الفوت اختلاف شود
 • الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعاوی مربوط به امور حسبی
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی اثبات کفالت
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی حکم کفالت و سرپرستی
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی صدور حکم رشد
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی صدور حکم حجر
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی رفع حجر
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی غائب مفقود الاثر
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی صدور حکم موت فرضی
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی ابطال ثبت واقعه فوت
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی امور راجع به امین
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی نصب یا ضم امین
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی تسلیم اموال غایب به ورثه
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی ولی قهری
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی وصی
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی درخواست تعیین قیم
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی قیم اتفاقی
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی عزل و نصب قیم
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی تعیین دستمزد قیم
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی عزل و نصب ناظر
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی تعیین امین اموال غایب مفقود الاثر
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی اثبات بلوغ
 • ابطال شناسنامه
 • اصلاح شناسنامه
 • درخواست صدور حکم رشد
 • اثبات نسب
 • نفی نسب
 • تغییر نام
 • درخواست نصب ناظر استصوابی
 • حجر و رفع اثر از حجر
 • ابطال وصیت نامه
 • ابطال ثبت واقعه فوت
 • اخراج ثلث اموال میت
 • تسلیم اموال غایب به ورثه
 • تعیین امین برای غایب
 • تنفیذ وصیت نامه
 • درخواست صدور حکم موت فرضی
 • درخواصت ناظر اطلاعی
 • عزل امین
 • عزل قیم
 • عزل ناظر
 • عزل وصی از وصایت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *