ممنوع الخروج کردن شوهر به چه صورت است؟

خانواده، طلاق، مهریه، پرداخت مهریه، وصول مهریه، سند ازدواج، توقیف اموال، توقیف اموال شوهر، ممنوع الخروج، ممنوع الخروج کردن شوهر، ممنوع الخروج کردن شوهر به چه صورت است؟

ممنوع الخروج کردن شوهر به چه صورت است؟

زن می تواند برای وصول مهریه خود با در دست داشتن سند ازدواج ، به دفترخانه رسمی ازدواج مراجعه و پس از ِآن با صدور اجرائیه ، نسبت به توقیف اموال مرد اقدام نماید.

در این موقع زن میتواند تقاضای ممنوع الخروج کردن شوهر را بنماید تا از خروج او از کشور و عدم پرداخت بدهی جلوگیری شود.

خانواده، طلاق، مهریه، پرداخت مهریه، وصول مهریه، سند ازدواج، توقیف اموال، توقیف اموال شوهر، ممنوع الخروج، ممنوع الخروج کردن شوهر، ممنوع الخروج کردن شوهر به چه صورت است؟

تنها در مواردی که مرد نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند یا زن از تقاضای ممنوع الخروجی همسرش منصرف شود و دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع الخروجی مرد صادر کنند،اداره ثبت از ممنوع الخروجی مرد رفع اثر میکند.

معمولا رویه دوایر اجرای اداره ثبت اسناد بدین گونه است که با درخواست زن اگر مهریه عندالاستطاعه باشد منوط به معرفی مال شوهر از سوی زن به دادگاه است.

خانواده، طلاق، مهریه، پرداخت مهریه، وصول مهریه، سند ازدواج، توقیف اموال، توقیف اموال شوهر، ممنوع الخروج، ممنوع الخروج کردن شوهر، ممنوع الخروج کردن شوهر به چه صورت است؟

مردانی که به واسطه انجام وظایف وماموریتهای سازمانهای دولتی خروج آنان از کشور الزامی و اجتناب ناپذیر است ممنوع الخروجی آنان رفع میشود.مثل وزراء ،دیپلمات ها، نمایندگان مجلس و ….

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *