نحوه محاسبه هزینه آب، برق، گاز و تلفن بین طبقات آپارتمان چگونه تقسیم می شود؟

هزینه های ساختمان، مستاجر، آپارتمان، مالكان، مدیر ساختمان، نحوه محاسبه هزینه، مدیران ساختمان، مالک ساختمان،، نحوه محاسبه و تقسیم هزینه آب، برق، گاز و تلفن بین طبقات آپارتمان چگونه است؟

مطابق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها شركای ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های مستمر و هزینه‌هایی كه برای حفظ و نگهداری قسمت‌هایی از بنا مصرف می‌شود، مشاركت كنند.

طبق ماده (۳) قانون تملک آپارتمان‌ها سهم هر یک از مالكان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان، به جز هزینه هایی كه به دلیل ارتباط نداشتن با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد.

هزینه های ساختمان، مستاجر، آپارتمان، مالكان، مدیر ساختمان، نحوه محاسبه هزینه، مدیران ساختمان، مالک ساختمان،، نحوه محاسبه و تقسیم هزینه آب، برق، گاز و تلفن بین طبقات آپارتمان چگونه است؟

یا اینكه مالكان ترتیب دیگری بر تقسیم این مخارج پیش بینی كرده باشند و مسئولیت تعیین سهم هریک از مالكان یا استفاده كنندگان با مدیران ساختمان است.

هزينه گاز، آب، برق در یک آپارتمان برحسب متراژ ساختمان حساب می‌شود و پرداخت آن به عهده « مالكان یا استفاده كنندگان اعم از مستاجر یا هر شخصی که در غیاب مالک اصلی از ساختمان نفع می برد » است.

البته این یک اصل کلی است و ساکنان یک آپارتمان می‌توانند روش‌های دیگری را برای محاسبه این هزینه‌ها در نظر بگیرند.

هزینه های ساختمان، مستاجر، آپارتمان، مالكان، مدیر ساختمان، نحوه محاسبه هزینه، مدیران ساختمان، مالک ساختمان،، نحوه محاسبه و تقسیم هزینه آب، برق، گاز و تلفن بین طبقات آپارتمان چگونه است؟

متن اصلی قانون ماده 23 قانون تملک آپارتمان‌ها:

فصل سوم ـ هزينه‌ هاي مشترك

 

ماده 23 ـ شركاء ساختمان موظفند در پرداخت هزينه ‌هاي مستمر و هزينه‌ هائي كه براي حفظ و نگاهداري قسمت هاي مشترك بنا مصرف ميشود طبق ماده 4 قانون تملك آپارتمانها شركت نمايند.

 

تبصره: چنانچه بموجب اجاره‌ نامه يا قرارداد خصوصي هزينه‌ هاي مشترك بعهده مالك باشد و مالك از پرداخت آن استنكاف نمايد مستا‌جر ميتواند از محل مال‌ الاجاره هزينه‌ هاي مزبور را پرداخت كند و در صورتيكه پرداخت هزينه‌ هاي جاري مشترك بعهده استفاده كننده باشد و از پرداخت استنكاف كند مدير يا مديران ميتوانند علاو‌ه بر مراجعه به استفاده كننده به مالك اصلي نيز مراجعه نمايند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *