چنانچه زوج با اخذ اجازه دادگاه به علت عدم تمکین زوجه همسر دوم اختیار نماید آیا زن می تواند با استفاده از وکالت زوجه از زوج در طلاق به جهت ازدواج مجدد شوهر استفاده کرده و خود را مطلقه نماید؟

ازدواج، طلاق، ازدواج مجدد، تمکین، تمکین زوجه،ممطلقه، همسر دوم، آیا مرد می تواند زن خود را که هر وقت بخواهد طلاق بدهد؟

چنانچه زوج با اخذ اجازه دادگاه به علت عدم تمکین زوجه همسر دوم اختیار نماید آیا زن می تواند با استفاده از وکالت زوجه از زوج در طلاق به جهت ازدواج مجدد شوهر استفاده کرده و خود را مطلقه نماید؟

ازدواج، طلاق، ازدواج مجدد، تمکین، تمکین زوجه،ممطلقه، همسر دوم، چنانچه زوج با اخذ اجازه دادگاه به علت عدم تمکین زوجه همسر دوم اختیار نماید آیا زن می تواند با استفاده از وکالت زوجه از زوج در طلاق به جهت ازدواج مجدد شوهر استفاده کرده و خود را مطلقه نماید؟

چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادعای وظایف زوجیت امتناع ورزد و زوج با اثبات مراتب در دادگاه اجازه ازدواج مجدد را تحصیل نماید ؛ وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نخواهدبود .

ازدواج، طلاق، ازدواج مجدد، تمکین، تمکین زوجه،ممطلقه، همسر دوم، چنانچه زوج با اخذ اجازه دادگاه به علت عدم تمکین زوجه همسر دوم اختیار نماید آیا زن می تواند با استفاده از وکالت زوجه از زوج در طلاق به جهت ازدواج مجدد شوهر استفاده کرده و خود را مطلقه نماید؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *