چگونگی حذف نام همسر سابق (زن یا شوهر) از شناسنامه؟


چگونگی حذف نام همسر سابق (زن یا شوهر) از شناسنامه؟

بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، « در شناسنامه المثنی مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد. شناسنامه المثنی طلاق ازدواج

‌ازدواج و طلاق غیر مدخوله در شناسنامه المثنی درج نخواهد شد.»

قانون، قانون ثبت احوال، شناسنامه، شناسنامه المثنی، ازدواج،طلاق،عقد موقت، عقد نکاح، حذف نام، حذف نام همسر،غیر مدخوله، طلاق غیرمدخوله، زوجین، چگونگی حذف نام همسر سابق (زن یا شوهر) از شناسنامه؟

بنابراین؛

الف- در صورتی که زن غیر مدخوله باشد و طلاق به آن شرایط صادر شود، هم زن و هم مرد می‌توانند با دریافت شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و طلاق ثبت شده را از شناسنامه حذف نماید.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه‌های ۲۰۶ و ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۷ خود، بر عموم و اطلاق حکم مقنن درخصوص عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در شناسنامه المثنی زوجین (چه زن و چه مرد) تأکید کرده است.

ب- چنانچه طلاق غیرمدخوله نباشد؛ هر یک از زن یا شوهر، با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش، می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کند و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

قانون، قانون ثبت احوال، شناسنامه، شناسنامه المثنی، ازدواج،طلاق،عقد موقت، عقد نکاح، حذف نام، حذف نام همسر،غیر مدخوله، طلاق غیرمدخوله، زوجین، چگونگی حذف نام همسر سابق (زن یا شوهر) از شناسنامه؟

حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به ثبت رسمی ازدواج دوم و ثبت‌نام همسر جدید در شناسنامه فرد است، بنابراین به ‌صرف انتخاب همسر و معرفی او نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.

نکته: فقط نام همسر در شناسنامه جدید حذف خواهد شد و نام فرزندان مشترک ازدواج سابق، کماکان در شناسنامه المثنی درج می‌شود.

رای هیات عمومی دیوان:

«حکم مقرر در قسمت آخر ماده ۳۳ قانون ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه زوجین است.

 بنابراین مفاد بخشنامه به شماره ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۴ سازمان ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و طلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنی شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره مشمول قانون را محدود و تضییق کرده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و بر تجویز قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.» شناسنامه المثنی طلاق ازدواج

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *