کسی که خودکشی می کند آیا وصیت نامه او معتبر است یا نه؟

خودکشی، قصد خودکشی، فرد خودکشی کننده، وصیت نامه، مجروح، مسموم، قانون مدنی‌ایران، کسی که خودکشی می کند آیا وصیت نامه او معتبر است یا نه؟

کسی که خودکشی می کند آیا وصیت نامه او معتبر است یا نه؟ خودکشی وصیت نامه مجروح

خودکشی، قصد خودکشی، فرد خودکشی کننده، وصیت نامه، مجروح، مسموم، قانون مدنی‌ایران، کسی که خودکشی می کند آیا وصیت نامه او معتبر است یا نه؟
ماده ۸۳۶ ، وصیت فرد خودکشی کننده را معتبر ندانسته است. در این ماده قانونی آمده است:

هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از‌این قبیل که موجب هلاکت است، مرتکب گردد وپس از آن وصیت نماید، وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی به فوت نشد، وصیت نافذ است. خودکشی وصیت نامه مجروح

خودکشی، قصد خودکشی، فرد خودکشی کننده، وصیت نامه، مجروح، مسموم، قانون مدنی‌ایران، کسی که خودکشی می کند آیا وصیت نامه او معتبر است یا نه؟


حدود اختیارات وکیل :

اعتراض به رأی بدوی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حق مصالحه و سازش،

جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً،مصدق و کارشناس، خسارت، استرداد دعوا و دادخواست، ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه، قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل،

اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه، اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود

حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *