یا شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل در نزد مقامات صلاحیتدار می تواند مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق دایره اجرای اداره ثبت باشد؟

چک، چک سفید امضا، دسته چک، چک مسافرتی، چک برگشتی، درخواست صدور اجراییه، چک بی محل، دایره اجرای اداره ثبت آیا شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل در نزد مقامات صلاحیتدار می تواند مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق دایره اجرای اداره ثبت باشد؟

آیا شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل در نزد مقامات صلاحیتدار می تواند مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق دایره اجرای اداره ثبت باشد؟

چک، چک سفید امضا، دسته چک، چک مسافرتی، چک برگشتی، درخواست صدور اجراییه، چک بی محل، دایره اجرای اداره ثبت آیا شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل در نزد مقامات صلاحیتدار می تواند مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق دایره اجرای اداره ثبت باشد؟

شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل در نزد مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق دایره اجرای اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.

منبع:ماده 249 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی.

چک، چک سفید امضا، دسته چک، چک مسافرتی، چک برگشتی، درخواست صدور اجراییه، چک بی محل، دایره اجرای اداره ثبت آیا شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل در نزد مقامات صلاحیتدار می تواند مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق دایره اجرای اداره ثبت باشد؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *