نحوه رد ترکه

ترکه، ماترک، اموال متوفی ، وارث ، رد ترکه نحوه رد ترکه

نحوه رد ترکه

وراثی که ترکه را رد می کند باید کتبا یا شفاها به دادگاه اطلاع بدهد، اطلاع مزبور در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد ، این رد نباید معلق یا مشروط باشد.

ترکه، ماترک، اموال متوفی ، وارث ، رد ترکه نحوه رد ترکه

رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *