?ایجاد مزاحمت و سروصدا در آپارتمان?

آپارتمان، آپارتمان نشینی، فرهنگ آپارتمان نشینی، قانون تملک آپارتمان، مزاحمت، سروصدا، ایجاد مزاحمت و سروصدا در آپارتمان

ایجاد مزاحمت و سروصدا در آپارتمان

آپارتمان، آپارتمان نشینی، فرهنگ آپارتمان نشینی، قانون تملک آپارتمان، مزاحمت، سروصدا، ایجاد مزاحمت و سروصدا در آپارتمان

چنانچه آپارتمان نشین ها بدون هیچ ملاحظه ای به هر طریقی مثل سروصدای بچه ها در راهرو، پله ها و پارکینگ، یا درگیری های لفظی با ساکنین و یا ریختن زباله و … موجبات مزاحمت دیگران را فراهم کرده و آرامش را از دیگران سلب کنند، مدیر ساختمان یا هیات مدیره براساس قانون تملک آپارتمان ها مجاز هستند به همسایه های مزاحم تذکر بدهند.مزاحمت آپارتمان سروصدا همسایه

چنانچه در رفتار آنها تغییری حاصل نشد، مدیر ساختمان براساس وظیفه قانونی اش می تواند به استناد ماده 618 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2، به اتهام سلب آسایش و آرامش، از آنان شکایت کرد . مزاحمت آپارتمان سروصدا همسایه

آپارتمان، آپارتمان نشینی، فرهنگ آپارتمان نشینی، قانون تملک آپارتمان، مزاحمت، سروصدا، ایجاد مزاحمت و سروصدا در آپارتمان


حدود اختیارات وکیل :

اعتراض به رأی بدوی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حق مصالحه و سازش،

جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً،مصدق و کارشناس، خسارت، استرداد دعوا و دادخواست، ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه، قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل،

اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه، اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود

حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *