?دیه ازاله پرده بکارت?

باکره، بکارت، ازاله بکارت، دیه، مجازات اسلامی ، مهریه، مهر المثل، دیه ازاله پرده بکارت

دیه ازاله پرده بکارت

مستند به ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی، دیه ازاله ی پرده بکارت چه عمدی و چه غیر عمدی، برابر با مهر المثل است، یعنی معادل تعیین مهریه برای آن خانم با توجه به شرایط و صفات او و یا میانگین مهریه ی نزدیکان وی به تشخیص دادگاه.

 باکره، بکارت، ازاله بکارت، دیه، مجازات اسلامی ، مهریه، مهر المثل، دیه ازاله پرده بکارت
البته به شرط اینکه بدون رضایت آن خانم ازاله ی بکارت صورت گرفته باشد.

رضایت دخترِ نابالغ یا مجنون یا مکره در حکم عدم رضایت است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.