زنان در جرایم مواد مخدر از مردان پیشی گرفتند؟

مواد مخدر، جرایم، زنان معتاد، مردان معتاد، زندان، سرقت، مجازات زندانیان، حبس، زنان در جرایم مواد مخدر از مردان پیشی گرفتند؟

زنان در جرایم مواد مخدر از مردان پیشی گرفتند؟

سازمان زندان‌ها با ارایه گزارشی از وضعیت زندان‌ها در سال ۹۵ اظهار داشت: جرایم مواد مخدر مجازات

مواد مخدر، جرایم، زنان، مردان، زندان، سرقت، مجازاتزندانیان، حبس، زنان در جرایم مواد مخدر از مردان پیشی گرفتند؟

بیشترین درصد آمار زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر با ۴۲ درصد،سرقت با ۲۵درصد و جرایم علیه اشخاص با ۱۰ درصد است.

وی افزود:۵۲ درصد زندانیان زن و ۴۲درصد زندانیان مرد به دلیل مواد مخدر وارد زندان شدند و در حال حاضر ۳۲ درصد زندانیان تحت قرار و ۷۷ درصد محکوم هستند.

مواد مخدر، جرایم، زنان، مردان، زندان، سرقت، مجازاتزندانیان، حبس، زنان در جرایم مواد مخدر از مردان پیشی گرفتند؟

جهانگیر در رابطه با نوع مجازات زندانیان بیان کرد: ۴۹ درصد زندانیان دارای مجازات حبس و جریمه مالی،۲۰ درصد فقط حبس و ۹ دهم درصد دارای جریمه مالی هستند. جرایم مواد مخدر مجازات


حدود اختیارات وکیل :

اعتراض به رأی بدوی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حق مصالحه و سازش،

جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً،مصدق و کارشناس، خسارت، استرداد دعوا و دادخواست، ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه، قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل،

اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه، اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود

حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *