آیا واگذاری چک به دیگری جنبه کیفری آن را از بین میبرد؟

چک، چک سفید امضا، دسته چک، چک مسافرتی، چک برگشتی، رفع سوء اثر، مدت زمان انقضاء

آیا واگذاری چک به دیگری جنبه کیفری آن را از بین میبرد؟چک ظهرنویسی بانک بلامحل

چک، چک سفید امضا، دسته چک، چک مسافرتی، چک برگشتی، چک تضمین تخلیه، آیا چکی که بابت تضمین تخلیه ملک صادر گردیده، می توان به اجرا گذاشت؟

واگذاري چك به ديگري قبل از صدور گواهي عدم پرداخت توسط بانك جنبه كيفري چك را از بين نمي برد ليكن اگر پس از برگشت خوردن چك را انتقال دهيد چك جنبه كيفري خود را از دست خواهد داد و فقط امكان پيگيري حقوقي آن براي دارنده ثالث وجود خواهد داشت
تعقيب كيفري صادر كننده چك بلامحل را فقط عليه صادر كننده چك مي تواند انجام داد،درپيگيري جنبه كيفري چك بلامحل ، افرادي كه پشت چك را امضا كرده اند(ظهرنويسان) مسووليتي ندارند.چک ظهرنویسی بانک بلامحل


حدود اختیارات وکیل :

اعتراض به رأی بدوی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حق مصالحه و سازش،

جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً،مصدق و کارشناس، خسارت، استرداد دعوا و دادخواست، ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه، قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل،

اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه، اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود

حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *