پدر و پسر در حادثه زلزله فوت کردند وضعیت ارث این دو نفر چگونه است؟

زلزله ،فوت اشخاصی، مجهول، وضعیت ارث،حادثه زمین لرزه ، فوت شدن، دریا، رودخانه، استخر، زیر آوار ماندن، پدر و پسر در حادثه زلزله فوت کردند وضعیت ارث این دو نفر چگونه است؟

پدر و پسر در حادثه فوت کردند وضعیت ارث این دو نفر چگونه است؟حادثه زلزله ارث ورثه

زلزله ،فوت اشخاصی، مجهول، وضعیت ارث،حادثه زمین لرزه ، فوت شدن، دریا، رودخانه، استخر، زیر آوار ماندن، پدر و پسر در حادثه زلزله فوت کردند وضعیت ارث این دو نفر چگونه است؟
هرگاه تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول باشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر اینکه علت فوت هدم(زیر آوار ماندن) یا غرق شدن در دریا-رودخانه-استخر باشد که در این صورت هر دو از یکدیگر ارث می برند (توجه شود هرگاه تاریخ فوت یکی معلوم و یکی مجهول باشد آن کسی که تاریخ فوتش مجهول است از آنکه تاریخ فوتش معلوم است ارث می برد).حادثه زلزله ارث ورثه


حدود اختیارات وکیل :

اعتراض به رأی بدوی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حق مصالحه و سازش،

جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً،مصدق و کارشناس، خسارت، استرداد دعوا و دادخواست، ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه، قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل،

اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه، اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود

حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *