دانستنی های حقوقی

Placeholder

لیست دعاوی حقوقی – عناوین دعاوی حقوقی – عناوين دعاوی مالی و غير مالی

(کلی ،امورحسبی ،خانواده موجر و مستاجر،و ثبت احوال) الف )انواع دعاوی مالی ۱-مطالبه خسارت به طور کلی (ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م) ۲-مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و…و اسناد عادی. ... ادامه مطلب