مهریه

سلب حضانت، حضانت، فساد اخلاقی، فحشاء، قاچاق، بیار روانی، ضرب و جرحف تکدی گری، چه مواردی می تواند از موجبات سلب حضانت پدر یا مادر از فرزند باشد؟

اگر مادری از بابت هزینه های فرزند ذکورش در سنین 18 سالگی برنیاید تکلیف حضانت فرزند چه می شود؟ و حکم دادگاه چیست؟

«زوجه‌ای که در دادگاه؛ متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را دارد یا ندارد.» زوجه‌ای با بذل مهر، به طلاق خلع مطلقه شده ... ادامه مطلب