نفقه

نفقه، مهریه، معیار محاسبه، زوج، زوجه، هزینه های زندگی، اثاثیه، نفقه زن، و معیار محاسبه آن چگونه است؟

نفقه،اجرت المثل و نحله،از موارد حقوق مالی زنان می باشد که پرداخت آن برعهده زوج است. البته هر کدام تعاریف و شرایط خود را برای مطالبه دارند که همین امر ... ادامه مطلب
ادامه مطلب